Tin Bưu điện Gia Lai
Tuyển dụng lao động chuyên môn nghiệp vụ đợt 2 năm 2018 (30/08/2018)
Bưu điện Gia Lai cần tuyển dụng một số vị trí sau:
TRUNG TÂM KHAI THÁC VẬN CHUYỂN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG (16/04/2018)
Cần tuyển 05 Công nhân khai thác Bưu chính
Tuyển dụng lao động chuyên môn nghiệp vụ năm 2018 (09/04/2018)
Để bổ sung nhân sự có năng lực và kinh nghiệm, Giám đốc Bưu điện tỉnh thông báo tuyển dụng một số vị trí sau:
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN (22/01/2018)
Để bổ sung nhân sự có năng lực và kinh nghiệm Giám đốc Bưu điện tỉnh thông báo tuyển dụng Nhân viên Kế toán cụ thể như sau:
BƯU ĐIỆN TỈNH GIA LAI THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH (09/06/2017)
Bưu điện tỉnh Gia Lai thông báo tuyển dụng 04 Nhân viên kinh doanh cụ thể như sau:
BƯU ĐIỆN TỈNH GIA LAI THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG PHÓ GIÁM ĐỐC BƯU ĐIỆN TỈNH (14/04/2017)
Bưu điện tỉnh Gia Lai thông báo tuyển dụng 01 Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh cụ thể như sau:
BƯU ĐIỆN TỈNH GIA LAI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ NĂM 2017 (07/04/2017)
BƯU ĐIỆN TỈNH GIA LAI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ NĂM 2017
BƯU ĐIỆN TỈNH GIA LAI THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ (23/01/2017)
Để bổ sung nhân sự có năng lực và kinh nghiệm Giám đốc Bưu điện tỉnh thông báo tuyển dụng tại các đơn vị trực thuộc cụ thể như sau:
Bưu điện tỉnh Gia Lai tuyển dụng: Phó Giám đốc Kinh doanh Bưu điện tỉnh Gia Lai (06/10/2016)
Thực hiện chủ trương của Tổng công ty bổ sung cán bộ lãnh đạo cho Bưu điện tỉnh theo phương án thí điểm thi tuyển chức danh Phó giám đốc kinh doanh Bưu điện tỉnh thành phố
Bưu điện tỉnh Gia Lai tuyển dụng: Nhân viên Kế toán làm việc tại Chư Sê (11/08/2016)
Để bổ sung nhân sự có năng lực và kinh nghiệm Giám đốc Bưu điện tỉnh thông báo tuyển dụng cụ thể như sau:
Bưu điện tỉnh Gia Lai tuyển dụng: Chuyên viên Kế hoạch Kinh doanh (11/08/2016)
Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng công ty và để bổ sung nhân sự có năng lực, có kinh nghiệm Giám đốc Bưu điện tỉnh thông báo tuyển dụng lao động chuyên môn nghiệp vụ cụ thể như sau:
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (01/04/2016)
Để bổ sung nhân sự có năng lực, có kinh nghiệm Giám đốc Bưu điện tỉnh thông báo tuyển dụng lao động chuyên môn nghiệp vụ cụ thể như sau:
Thông báo tuyển dụng (18/03/2016)
Để bổ sung nhân sự có năng lực và kinh nghiệm Bưu điện tỉnh Gia Lai thông báo tuyển dụng tại các đơn vị trực thuộc cụ thể như sau
Bưu điện tỉnh cần tuyển nhân viên kinh doanh và nhân viên Giao dịch viên (10/09/2015)
Bưu điện tỉnh Gia Lai cần tuyển dụng nhân viên vào vị trí Kinh doanh và Giao dịch viên
Mua hàng Online
Sản phẩm mới nhất
Quảng cáo - Đối tác
Dịch vụ điện hoa quà tặng
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
Bảo hiểm Bưu điện
Tổng Cty Bưu chính Việt Nam

BƯU ĐIỆN TỈNH GIA LAI - Đơn vị thành viên của VNPost
Địa chỉ: 69 Hùng Vương - TP. Pleiku - Gia Lai, Điện thoại: (0269)3872062, Fax: (0269)3823029
Email: gialaipost@gialaipost.vn - Website: http://gialaipost.vn hoặc http://gialai.vnpost.vn