Dịch vụ
Chuyển tiền
 GIỚI THIỆU DỊCH VỤ:

1.Dịch vụ chuyển tiền bao gồm các dịch vụ:
    - Chuyển tiền truyền thống(Thư chuyển tiền - Điện chuyển tiền).
    - Điện hoa
    - Chuyển tiền nhanh
    - Chuyển tiền quốc tế( mới thực hiện chiều đến)

2.Dịch vụ chuyển tiền truyền thống gồm:
    2.1 Dịch vụ thư chuyển tiền:
         Là ngân phiếu do người gửi tự tay viết lấy gồm có phần thư riêng và phần gửi tiền giao cho Bưu Điện chuyển đi bằng đường thư.
         
Thời hạn giá trị TCT:
               TCT có giá trị được lĩnh trong thời hạn một năm kể từ ngày phát hành. Qua một năm không lĩnh hay không xin hoàn tiền,TCT coi như hết giá trị, chuyển quỹ vô thừa nhận của Tổng cục Bưu Điện.
         
Mức tiền gửi - trả và giá cước: (theo quyết định 996/QĐ-BC ngày 27/03/2001) của TCTy BC-VT VN
             - Số tiền gửi không hạn chế (với tất cả các điểm cung cấp dịch vụ)
             - Số tiền trả không hạn chế (tại các BC cấp 1,2 trong cả nước, cấp 3 thuộc TPHN, TPHCM).
             - Giới hạn mức trả là 50.000.000đ( tại BC cấp 3 thuộc BĐ tỉnh, TP khác).
             - Khách vãng lai( gửi và trả) là 50.000.000đ.

             - Bưu điện VHX được PH và trả tối đa 20.000.000đ
   
2.2 Dịch vụ điện chuyển tiền:

          Là một loại ngân phiếu phát hành và chuyển đi bằng đường viễn thông.
          
Dịch vụ chuyển tiền nhanh (ký hiệu CTN): Dịch vụ chuyển tiền nhanh là một dịch vụ chuyển tiền được tổ chức nhận gửi, chuyển, phát đến người nhận bằng phương tiện nhanh nhất đảm bảo chỉ tiêu toàn trình công bố.
         
Mức tiền gửi- trả: như phần Thư chuyển tiền
         
Chỉ tiêu thời gian toàn trình:
                - Từ Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh và ngược lại không quá 12 tiếng.
                - Giữa các tỉnh thành phố khác không quá 24h.
                - Ngân phiếu chuyển đến trả tại các huyện không quá 48 tiếng.
          
Lưu ý: Không tính thời gian ban đêm (từ 22h00 đến 6h00 ngày hôm sau).
         
Các dịch vụ đặc biệt:
                - Điện báo trả hoặc thư báo trả.
                - Nhận gửi và trả tiền tại nhà ...
     Dịch vụ Điện Hoa

          Định nghĩa: Điện hoa là dịch vụ điện "chúc mừng" hoặc "chia buồn" có kèm theo vật phẩm, tiền được sử dụng nghiệp vụ điện chuyển tiền, để chuyển phát đến địa chỉ người nhận, được gọi tắt là "điện hoa".
          
Quy định chung: Bưu Điện chỉ nhận gửi điện hoa trong giờ mở cửa của bưu cục và phát điện hoa trong khoảng thời gian từ 07 giờ 30 đến 20 giờ.
          
Thời gian tối thiểu từ lúc nhận gửi đến lúc phát điện hoa:
                 - Điều kiện bình thường: từ thời điểm khách hàng gửi đến thời điểm yêu cầu phát tối thiểu 24 tiếng đồng hồ.
                 - Điều kiện khẩn:Từ thời điểm khách hàng gửi đến thời điểm yêu cầu phát dưới 24 tiếng dồng hồ. Trường hợp này khách hàng phải trả thêm tiền cước phát sinh do việc Bưu điện nơi nhận phải liên hệ với Bưu điện nơi phát bằng điện thoại hoặc bằng FAX để khẳng định khả năng phục vụ.
           
Lưu ý:
                 - Bưu điện không nhận điện hoa phát hẹn giờ đối với điện hoa chúc mừng vào các ngày lễ lớn.

                 - Bưu điện được thu tiền phát sinh ngoài điều kiện bình thường theo yêu cầu của khách hàng.

                 - Bưu điện đảm bảo chất lượng dịch vụ đã cam kết với khách hàng như chất lượng vật phẩm, thời gian, và phong cách phục vụ.

                 - Bưu điện không chịu trách nhiệm và không hoàn lại cước phí cũng như tiền mua các vật phẩm, nếu nội dung điện hoa vi phạm quy định của Bưu điện.

            Bồi thường:
                 - Khách hàng được bồi thường nếu điện hoa đến chậm do lỗi của Bưu điện, người gửi được trả tiền lãi trên tổng số tiền gửi, lãi suất tính theo loại tiết kiệm không kỳ hạn của ngân hàng nhà nước.
                 - Nếu điện hoa đến chậm do lỗi của người gửi mà Bưu điện không phát được cho người nhận thì người gửi được nhận lại số tiền như sau: Tổng số tiền gửi - tiền chênh lệch giữa giá bán và giá mua vật phẩm (nếu Bưu điện bán được vật phẩm) hoặc tiền mua vật phẩm (nếu Bưu điện không bán được vật phẩm) - tiền công đi phát (nếu đã đi phát)-cước chuyển tiền gửi trả lại tiền.
                 - Trong phạm vi tối đa 7 ngày kể từ khi nhận được khiếu nại của khách hàng, Bưu Điện thông báo kết quả giải quyết cho người khiếu nại.
Các nghiệp vụ đặc biệt:

      Điện báo trả; Hẹn giờ.
     
Mức tiền gửi Điện Hoa: không quá 5.000.000đ, kể cả tiền mua hoa, vật phẩm và tiền mặt.
      
Dịch vụ chuyển tiền quốc tế:

            Bưu Điện Việt Nam mới thực hiện dịch vụ chuyển tiền quốc tế chiều đến đối với các nước sau: Pháp, Nhật, Mỹ,Tiệp,Czec,Bỉ,Trung Quốc, Lào.
            Dịch vụ chuyển tiền quốc tế được trả tại Bưu cục trung tâm quận ,huyện.

 

 GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ:

GIÁ CƯỚC CHUYỂN TIỀN (chưa thuế VAT)

Tên dịch vụ

Mức cước

Tối thiểu

Chuyển tiền truyền thống

 

 

Thư chuyển tiền (cước TCT)

 

 

Đến 500.000đ    (tr: triệu)

1.82% 

3.181đ

Trên 500.000đ - 1tr đồng

1,64%

9.500đ

Trên 1tr - 3tr đồng

1,46%

16.818đ 

Trên 3tr - 5tr đồng

51.818

 

Trên 5tr - 10tr đồng

60.000

 

Trên 10tr - 15tr đồng

65.909

 

Trên 15tr - 20tr đồng

71.818

 

Trên 20tr - 30tr đồng

75.909

 

Trên 30tr - 50tr đồng

80.000

 

Trên 50tr - 75tr đồng

85.909

 

Trên 75tr - 100tr đồng

92.272

 

Mỗi nấc 25tr đồng tiếp theo

20.909

 

Cước Điện chuyển tiền (ĐCT)

Cước TCT +  6810đ (cước điện báo)

 

Dịch vụ Y/C rút TCT và ĐCT

 

 

- TCT, ĐCT còn tại bưu cục gốc

Hoàn tiền gửi và cước thu khi gửi, thu cước phục vụ 909đ

 

- TCT đã chuyển khỏi bưu cục gốc

Hoàn tiền gửi, không hoàn cước thu khi gửi và thu thêm các khoản cước đối với yêu cầu

 

+ Yêu cầu chuyển hoàn bằng thư

Thu 1.636đ

 

+ Yêu cầu chuyển hoàn bằng điện báo

Thu 7.719đ

 

- ĐCT đã chuyển khỏi BCPH

thu 7.719đ

 

  - CTN đã chuyển khỏi BCPH

thu 6.364đ

 

Thư báo trả 909đ/PCT  
Điện báo trả 6.810đ/PCT

 

Chuyển hoàn PCT

 

 

Chuyển hoàn PCT hết thời hạn trả tiền  hoàn tiền gửi, không hoàn cước, không thu cước chuyển hoàn.

 

 Trả tận tay 2.727đ/PCT

 

 Trả tiền tại địa chỉ: áp dụng trong khu vực phát

 0,1% tổng số tiền gửi, tối thiểu thu 10.000đ, tối đa thu 100.000đ

 

 Lưu ký 1.818đ/PCT

 

 Nhận tiền tại địa chỉ chưa quy định  

Thay đổi tên, địa chỉ người nhận

 

 

- Còn tại bưu cục gốc

909đ

 

- Đã chuyển khỏi Bưu cục gốc

  909đ +

 

    + Đối với TCT

 

 

               Bằng thư

1.364đ

 

               Bằng điện báo

7.719đ 

 

     + Đối với ĐCT

     + Đối với chuyển tiền nhanh

  7.719đ

thu cước 2 bức fax theo cước BFAX (tính theo trang A4)

 

Chuyển tiếp TCT, ĐCT

 

 

Còn tại tại bưu cục gốc

1.000đ

 

Đã chuyển khỏi bưu cục gốc

Không hoàn cước

 

Gia hạn trả tiền: áp dụng cho mỗi lần gia hạn/1 phiếu chuyển tiền

 

 

Trường hợp 1: theo yêu cầu của người gửi áp dụng trong trường hợp PCT còn ở BC trả tiền.  

 

      - Đ/v thư chuyển tiền  

 

           + bằng thư   1.364đ

 

           + bằng điện báo   7 .719đ

 

      - Đ/v điện chuyển tiền   7.719đ

 

      - Đ/v chuyển tiền nhanh   thu cước 2 bức fax theo BFAX (tính theo trang A4) + 909đ

 

Trường hợp 2: theo yêu cầu của người gửi áp dụng trong trường hợp PCT được chuyển hoàn về và lưu giữ tại bưu cục phát hành   1.818đ

 

Trường hợp 3: Theo yêu cầu của người nhận.

 - PCT được chuuyển hoàn về BCPH và lưu giữ tại BCPH thì thu cước áp dụng như trường hợp 1.

 - PCT còn ở bưu cục trả tiền

 

 

 

 

 

   1.818đ

 

 

Cước Chuyển tiền nhanh

 (chưa bao gồm VAT)

 

Cước CTN nội tỉnh

 (đồng)

 

Đến 3tr đồng

1,64%

17.272

Trên 3tr - 5tr đồng

 51.818

 

Trên 5tr - 10tr đồng

 60.000

 

Trên 10tr - 15tr đồng

 65.909

 

Trên 15tr - 20tr đồng

 71.818

 

Trên 20tr - 30tr đồng

 75.909

 

Trên 30tr - 50tr đồng

 80.000

 

Trên 50tr - 75tr đồng

 85.909

 

Trên 75tr - 100tr đồng

 92.272

 

Mỗi nấc 25tr đồng tiếp theo

 20.909

 

Cước CTN gửi đến các thành phố, thị xã

   

Đến 3tr đồng

1,92%

 20.000đ

Trên 3tr - 5tr đồng

 61.818

 

Trên 5tr - 10tr đồng

 65.909

 

Trên 10tr - 15tr đồng

 70.000

 

Trên 15tr - 20tr đồng

 74.090

 

Trên 20tr - 30tr đồng

 78.181

 

Trên 30tr - 50tr đồng

 83.181

 

Trên 50tr - 75tr đồng

 90.000

 

Trên 75tr - 100tr đồng

 98.181

 

Mỗi nấc 25tr đồng tiếp theo

 23.181

 

Cước CTN gửi đến các vùng còn lại khác

   

Đến 3tr đồng

2,23%

 21.818

Trên 3tr - 5tr đồng

 73.181

 

Trên 5tr - 10tr đồng

 76.818

 

Trên 10tr -15tr đồng

 81.818

 

Trên 15tr - 20tr đồng

 85.000

 

Trên 20tr - 30tr đồng

 89.090

 

Trên 30tr - 50tr đồng

 93.181

 

Trên 50tr - 75tr đồng

 105.000

 

Trên 75tr - 100tr đồng

 115.000

 

Mỗi nấc 25tr đồng tiếp theo

 30.909

 

 

DỊCH VỤ KHÁC:
Mua hàng Online
Sản phẩm mới nhất
Quảng cáo - Đối tác
Dịch vụ điện hoa quà tặng
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
Bảo hiểm Bưu điện
Tổng Cty Bưu chính Việt Nam

BƯU ĐIỆN TỈNH GIA LAI - Đơn vị thành viên của VNPost
Địa chỉ: 69 Hùng Vương - TP. Pleiku - Gia Lai, Điện thoại: (0269)3872062, Fax: (0269)3823029
Email: dhbc_gialai@vnpost.vn - Website: http://gialaipost.vn hoặc http://gialai.vnpost.vn