Dịch vụ
Thu hộ, chi hộ

 GIỚI THIỆU DỊCH VỤ:

Dịch vụ thu hộ, chi hộ:
a. Dịch vụ thu hộ chi hộ trực tuyến:
 Dịch vụ thu hộ tại Bưu điện là dịch vụ được triển khai trên mạng lưới bưu cục, cho phép khách hàng nộp tiền phí bảo hiểm, phí trả góp, tiền điện, nước, cước điện thoại, tiền đặt chỗ, mua hàng qua mạng, tiền đặt vé máy bay, …
Dịch vụ chi hộ tại Bưu điện thực hiện thay mặt các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội,... chi trả các khoản tiền cho nhân viên, đối tác, khách hàng, người thụ hưởng,... như tiền lương, tiền bảo hiểm, tiền vay, tiền trợ cấp xã hội,....
b. Dịch vụ thu cước viễn thông:
Dịch vụ thu cước viễn thông là dịch vụ thu các khoản cước phí thuê bao cố định, di động, internet,... cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông (Vinaphone, Mobifone, Viettel,...) tại các bưu cục cung cấp dịch vụ trên toàn quốc hoặc tại địa chỉ của khách hàng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ:

1. Người nộp tiền:

- Đến điểm cung cấp dịch vụ gần nhất

- Điền đầy đủ thông tin nộp tiền vào phiếu

- Nộp tiền và cung cấp giấy tờ tuỳ thân hợp lệ

- Nhận giấy chứng nhận nộp tiền từ giao dịch viên.

2. Người nhận tiền:

- Đến điểm cung cấp dịch vụ gần nhất

- Điền đầy đủ thông tin nhận tiền như họ tên, mã nhận tiền, tổ chức thanh toán,…

- Cung cấp giấy tờ tuỳ thân hợp lệ và nhận tiền
   
Tóm tắt các bước cơ bản của quy trình dịch vụ:


1.Thu hộ:

Khách hàng  Bưu cục  Hệ thống máy chủ TCTY  Đối tác nhờ thu.

2.Chi hộ:

Khách hàng  Bưu cục  Hệ thống máy chủ TCTY  Đối tác nhờ chi  Bưu cục  Khách hàng.

Liên hệ:

- Hot line: 04. 37682375 – 04. 37689427 – 04. 37689414

- Website: http://vnpost.vn

CƯỚC DỊCH VỤ:

Tùy theo từng dịch vụ sẽ có bảng giá cước khác nhau kèm theo chi phí của dịch vụ cộng thêm

CÁC QUY ĐỊNH VỀ KHIẾU NẠI BỒI THƯỜNG:

    Quyền và trách nhiệm của Khách hàng - Bưu điện:

A/Bưu điện:
1. Tổng Công ty:

1.1. Ban hành, bổ sung, sửa đổi Qui định dịch vụ Thu hộ, dịch vụ Chi hộ, dịch vụ chuyển tiền trên hệ thống online và hướng dẫn triển khai thực hiện trên toàn mạng lưới.

1.2. Tổ chức phát triển, nâng cấp, quản lý, triển khai hệ thống ứng dụng CNTT hỗ trợ khai thác dịch vụ.

1.3. Trực tiếp ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ Thu hộ, dịch vụ Chi hộ với các khách hàng nhờ thu hộ, nhờ chi hộ, trực tiếp ký kết các hợp đồng liên kết dịch vụ chuyển tiền, đại lý dịch vụ chuyển tiền với các đối tác. Hoặc phân cấp cho các Bưu điện tỉnh, thành phố ký kết Hợp đồng cung ứng dịch vụ Thu hộ, dịch vụ Chi hộ với đối tác.

1.4. Chỉ định các Bộ phận đầu mối thực hiện chức năng quản lý, đối soát, thanh toán với đối tác nhờ thu hộ, nhờ chi hộ.

1.5. Phân chia doanh thu dịch vụ Thu hộ, dịch vụ Chi hộ, dịch vụ chuyển tiền.
2. Bưu điện tỉnh, thành phố và các đơn vị:

2.1. Tổ chức triển khai cung cấp dịch vụ Thu hộ, dịch vụ Chi hộ, dịch vụ chuyển tiền tại các Bưu cục, điểm phục vụ, đại lý trực thuộc theo Qui định nghiệp vụ và các văn bản hướng dẫn, bổ sung của Tổng Công ty.

2.2. Chịu trách nhiệm quản lý, đối soát, điều chuyển, thanh toán tiền thuộc dịch vụ Thu hộ, dịch vụ Chi hộ, chuyển tiền giữa Bưu điện tỉnh, thành phố với các bưu điện quận, huyện, các bưu cục, điểm giao dịch trực thuộc, các đối tác nhờ thu hộ, nhờ chi hộ liên quan và với Tổng công ty.

Lập các báo cáo nghiệp vụ, báo cáo kế toán của dịch vụ thu hộ, dịch vụ chi hộ, dịch vụ chuyển tiền theo qui định.

2.3. Trực tiếp phát triển khách hàng, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thu hộ, dịch vụ chi hộ với các bên nhờ thu, nhờ chi trên địa bàn quản lý.

2.4. Được hưởng cước, hoa hồng các dịch vụ Thu hộ, Chi hộ, Chuyển tiền phân chia.
3. Bưu cục giao dịch:

3.1. Các bưu cục hoặc điểm phục vụ có đủ các điều kiện cung cấp dịch vụ theo qui định được mở các dịch vụ thu hộ, chi hộ, chuyển tiền theo Quyết định của Giám đốc bưu điện tỉnh, thành phố.

3.2. Bưu cục giao dịch phải có chỉ dẫn dịch các vụ Thu hộ, Chi hộ, Chuyển tiền để khách hàng nhận biết.

3.3. Niêm yết các bảng cước thu của người nộp tiền đối với các nghiệp vụ có thu cước.

B/Khách hàng:
1. Các đối tác tham gia dịch vụ.

Các đối tác tham gia các dịch vụ thu hộ, chi hộ, chuyển tiền bao gồm các loại sau:

1.1. Các đối tác liên kết dịch vụ: là các tổ chức ký hợp đồng hợp tác để để cung cấp các dịch vụ thu hộ, chi hộ, chuyển tiền cho bên thứ ba.

1.2 Đối tác liên kết kênh thanh toán: là các tổ chức, ngân hàng có liên kết mạng lưới, dịch vụ để thực hiện dịch vụ thu hộ, chi hộ, dịch vụ chuyển tiền giữa hai hệ thống.

1.3 Bên thứ ba: là các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ thông qua các đối tác liên kết dịch vụ và liên kết kênh thanh toán.

1.4 Khách hàng: là các tổ chức, cá nhân trực trực tiếp sử dụng dịch vụ.

2. Các đối tác sử dụng dịch vụ, liên kết dịch vụ hoặc cung cấp kênh chuyển tiền, thanh toán theo qui định này phải được đăng ký trên hệ thống ứng dụng và được cấp mã đối tác.

3. Các đối tác hợp tác liên kết dịch vụ, kênh thanh toán, chuyển tiền và bên thứ ba liên quan do Tổng công ty ký kết hợp đồng và quản lý. Các đối tác tham gia với tư cách là bên sử dụng dịch vụ có thể được phân cấp cho các đơn vị ký kết hợp đồng và trực tiếp quản lý.

Quy định khiếu nại, bồi thường:

Xử lý như qui định của dịch vụ Tài chính Bưu chính khác. Riêng đối với dịch vụ Thu hộ, món tiền đã thu không hoàn lại trừ trường hợp có hồ sơ được phê duyệt của đối tác nhờ thu.
   
Các giấy tờ khách hàng cần có khi sử dụng dịch vụ, khi khiếu nại, bồi thường…: Giấy tờ tùy thân như qui định đối với các dịch vụ Tài chính Bưu chính khác.

DỊCH VỤ KHÁC:
Mua hàng Online
Sản phẩm mới nhất
Quảng cáo - Đối tác
Dịch vụ điện hoa quà tặng
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
Bảo hiểm Bưu điện
Tổng Cty Bưu chính Việt Nam

BƯU ĐIỆN TỈNH GIA LAI - Đơn vị thành viên của VNPost
Địa chỉ: 69 Hùng Vương - TP. Pleiku - Gia Lai, Điện thoại: (0269)3872062, Fax: (0269)3823029
Email: dhbc_gialai@vnpost.vn - Website: http://gialaipost.vn hoặc http://gialai.vnpost.vn