Dịch vụ
Dịch vụ khai giá

 GIỚI THIỆU DỊCH VỤ:

+ Quý khách có thể sử dụng thêm dịch vụ khai giá để bảo hiểm cho:

   - Thư 
   - Tài liệu 
   - Hàng hoá

+ Mức giá khai tối đa:

   - Mức giá khai tối đa cho một bưu gửi khai giá có nội dung là giấy tờ, tài liệu là 5.000.000 đồng

   - Mức giá khai tối đa cho một bưu gửi khai giá có nội dung là hàng hoá là 50.000.000 đồng

- Mức giá khai tối đa cho 1 bưu gửi khai giá có nội dung là giấy tờ, hàng hóa đặc biệt là 30.000.000 đồng

 + Cước dịch vụ khai giá: bao gồm một mức chung áp dụng cho bưu gửi khái giá có nội dung là giấy tờ, tài liệu, vật phẩm và hàng hóa, không phân biệt đối với hàng hóa cồng kềnh, dễ vỡ.

+ Bưu điện chịu trách nhiệm đối với mọi rủi ro gây ra mất mát, hư hỏng cho bưu gửi khai giá, trừ các trường hợp sau đây:

   - Những thiệt hại gián tiếp gây ra do hậu quả của việc mất, hư hỏng, suy suyển bưu gửi; mất mát, hư hỏng và chi phí gây ra bởi chiến tranh, nội chiến, cách mạng, khởi nghĩa, phản loạn... hay mìn, thuỷ lôi đang trôi dạt;

   - Mất mát, hư hỏng hay chi phí do người đình công hoặc công nhân bị cấm xưởng gây ra hoặc do những người tham gia các vụ gây rối trong lao động, làm náo loạn hoặc bạo loạn gây ra;

   - Phát sinh từ những cuộc đình công, cấm xưởng, gây rối trong lao động, phản loạn, bạo loạn; do khủng bố hoặc hành động vì lý do chính trị gây ra;

   - Mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh từ việc sử dụng vũ khí chiến tranh có sử dụng năng lượng nguyên tử, hạt nhân hoặc phản ứng hạt nhân hoặc phóng xạ tương tự;

   - Bưu gửi thuộc loại cấm gửi theo Điều 24 khoản 1, Thể lệ bưu phẩm, bưu kiện 1999 của Tổng cục Bưu điện;

   - Bưu gửi phát nhầm do lỗi của người gửi;

   - Phần giá trị khai man/khai vượt quá giá trị thực tế của bưu gửi khai giá;

   - Bưu gửi có vật phẩm, hàng hoá bị huỷ hoại do đặc tính tự nhiên hoặc do khuyết tật vốn có;

   - Bưu gửi có vật phẩm, hàng hoá bị hư hỏng do vượt quá thời hạn sử dụng của hàng hoá đó;

   - Hỏng hóc về điện, điện tử hoặc cơ học không do vận chuyển gây ra.

 

 GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ:

- Cước thu là 0.75% giá trị khai đối với bưu gửi có nội dung là giấy tờ, tài liệu và hàng hóa, tối thiểu tu 3.000đ (chưa bao gồm 10% thuế GTGT)

Mức cước này không bao gồm cước dịch vụ cơ bản và các dịch vụ đặc biệt khác (nếu có)

- Cước dịch vụ cơ bản mà khách hàng lựa chọn sử dụng để gửi bưu gửi khai giá và các dịch vụ đặc biệt khác (nếu có) thực hiện quy định đối với từng lọai dịch vụ tương ứng.

 

 

 

DỊCH VỤ KHÁC:
Mua hàng Online
Sản phẩm mới nhất
Quảng cáo - Đối tác
Dịch vụ điện hoa quà tặng
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
Bảo hiểm Bưu điện
Tổng Cty Bưu chính Việt Nam

BƯU ĐIỆN TỈNH GIA LAI - Đơn vị thành viên của VNPost
Địa chỉ: 69 Hùng Vương - TP. Pleiku - Gia Lai, Điện thoại: (0269)3872062, Fax: (0269)3823029
Email: dhbc_gialai@vnpost.vn - Website: http://gialaipost.vn hoặc http://gialai.vnpost.vn