Công đoàn Bưu chính Việt Nam
Sơ kết phong trào CNVC và hoạt động Công đoàn Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam 6 tháng đầu năm 2012
16/07/2012 07:55 AM (3675 Lượt xem)
Ngày 04/7, tại Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty lần thứ 9 khóa I, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam đã báo cáo kết quả phong trào Công nhân viên chức và hoạt động Công đoàn của Tổng Công ty 6 tháng đầu năm 2012, song song với việc tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2012.

 

 


Hoàn thành tốt các nhiệm vụ

 

Trong 6 tháng đầu năm 2012, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam đã tập trung vào việc triển khai các cơ chế mới về SXKD, đẩy mạnh triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kinh doanh cho các cán bộ chủ chốt. Công đoàn Tổng Công ty cũng đã tập trung vào việc chỉ đạo các công đoàn cơ sở triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, đồng thời tích cực tham gia triển khai các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

 

Bên cạnh đó, Công đoàn Tổng Công ty còn phối hợp xây dựng nội dung phát động các cuộc vận động như “VNPT chung sức cùng cả nước xây dựng nông thôn mới”, và triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân. Ngoài ra, các hoạt động khác cũng rất được chú trọng như công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên chức - lao động, chính sách xã hội, chăm lo đời sống cho CB-CNV-LĐ…

 

Công đoàn Tổng Công ty đã chỉ đạo sát sao công tác đổi mới tổ chức, nội dung và phương pháp hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Công đoàn Tổng Công ty đã ban hành Chương trình công tác Công đoàn năm 2012, nhấn mạnh tới công tác sơ kết định kỳ, đánh giá kết quả theo từng quý, hướng dẫn các đơn vị tổ chức đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Tổng Công ty lần thứ II, Đại hội Công đoàn Bưu Điện Việt Nam lần thứ XIV. Chương trình này còn nhấn mạnh tới việc sử dụng tài chính công đoàn tiết kiệm và hiệu quả; tích cực duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác song phương với các tổ chức Công đoàn nước ngoài.

 

Để động viên, khích lệ các công đoàn viên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, Công đoàn Tổng Công ty cũng đề nghị Công đoàn Bưu điện Việt Nam xét Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 160 cán bộ Công đoàn và cán bộ Lãnh đạo chuyên môn; đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2012.

 

Có thể nói với rất nhiều sáng kiến, giải pháp trong quản lý, sản xuất kinh doanh đã được áp dụng, các hoạt động của Công đoàn Tổng Công ty đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nhận thức, tư duy, và tác phong làm việc của cán bộ công nhân viên. Nhờ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm đã thu được kết quả rất đáng khích lệ. Tổng doanh thu phát sinh đạt 4.101 tỷ đồng, bằng 46,6% kế hoạch năm, tăng 54,8% so với cùng kỳ năm 2011. Doanh thu tính lương đạt 1.616 tỷ đồng, bằng 42,2% kế hoạch năm.

 

Quyết tâm về đích sớm

 

Với những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, Công đoàn Tổng Công ty tiếp tục quyết tâm huy động mọi nguồn lực để hoàn thành kế hoạch đề ra trong 6 tháng cuối năm. Quyết tâm này sẽ được thể hiện qua các tiêu chí như: Tổng doanh thu phát sinh đạt 8.800 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2011, lợi nhuận đạt 36 tỷ đồng; mở rộng thị trường; nâng cao chất lượng, năng lực mạng lưới khai thác…

 

Để hoàn thành các mục tiêu trên, nhiều giải pháp đã được Công đoàn Tổng Công ty nêu ra như đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch SXKD năm 2012; tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm; phát huy và đẩy mạnh thực hiện “Ngày sáng tạo VNPT 2012” nhằm đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh và công tác chăm sóc khách hàng.

 

Song song với việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng, Công đoàn Tổng Công ty cũng sẽ nỗ lực tham gia tích cực vào một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Điển hình trong số này có lãnh đạo đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Tổng Công ty lần thứ II, dự kiến diễn ra vào ngày 19-20/12/2012; phối hợp thực hiện tốt các quy chế nội bộ, nhất là quy chế phân phối thu nhập theo hiệu quả công việc; tổ chức các hoạt động chào mừng 65 năm ngày thành lập Công đoàn BĐVN, 67 năm ngày Truyền thống ngành Bưu điện, chăm lo đời sống CB-CNV-LĐ, tăng cường quan hệ đối ngoại…

 

Nhân dịp này, Công đoàn Tổng Công ty cũng kêu gọi toàn thể CBCNV-LĐ, đoàn viên công đoàn phát huy truyền thống, thành tích kết quả đạt được, hăng hái tham gia các phong trào thi đua, đưa ra nhiều giải pháp sáng kiến, khắc phục những hạn chế, tồn tại, phấn đấu lập thành tích cao, góp phần hoàn thành toàn diện, vượt mức nhiệm vụ chính trị, kế hoạch SXKD của đơn vị, của Tổng Công ty và Công đoàn Tổng Công ty.
TIN KHÁC:
Mua hàng Online
Sản phẩm mới nhất
Quảng cáo - Đối tác
Dịch vụ điện hoa quà tặng
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
Bảo hiểm Bưu điện
Tổng Cty Bưu chính Việt Nam

BƯU ĐIỆN TỈNH GIA LAI - Đơn vị thành viên của VNPost
Địa chỉ: 69 Hùng Vương - TP. Pleiku - Gia Lai, Điện thoại: (0269)3872062, Fax: (0269)3823029
Email: dhbc_gialai@vnpost.vn - Website: http://gialaipost.vn hoặc http://gialai.vnpost.vn