Theo đó, Vietnam Post và EVN CPC sẽ phối hợp triển khai các dịch vụ thu hộ tiền điện từ gần 3 triệu khách hàng sử dụng điện của EVN CPC. Hai bên cam kết ưu tiên sử dụng các dịch vụ do mỗi bên cung cấp.  

Cụ thể: EVN CPC ưu tiên xem xét sử dụng các dịch vụ do Vietnam Post và các đơn vị thành viên cung cấp với chất lượng dịch vụ và mức giá cạnh tranh như dịch vụ chuyển phát bưu phẩm, bưu kiện, chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế cho hệ thống EVN CPC và giữa EVN CPC với đối tác, khách hàng; phát hành tài liệu, báo chí, quảng cáo trực tiếp; dịch vụ DataPost; các dịch vụ bảo hiểm, điện hoa, quà tặng và các dịch vụ khác mà Vietnam Post triển khai...

Đồng thời, Vietnam Post cũng sẽ xem xét sử dụng dịch vụ do EVN cung cấp với chất lượng dịch vụ và mức giá cạnh tranh, phù hợp với quy định của pháp luật.

EVN CPC là doanh nghiệp thành viên thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được thành lập theo Quyết định số 739/QĐ-BCT ngày 05/02/2010 của Bộ Công Thương trên cơ sở chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty Điện lực 3 trước đây.  Vietnam Post được hình thành từ quá trình chia tách bưu chính và viễn thông trong Tập đoàn VNPT, với trên 15.000 bưu cục và điểm phục vụ, tổng số lao động hơn 40.000 cán bộ công nhân viên.