Dịch vụ
Bưu phẩm không địa chỉ

 Danh sách bưu gửi không địa chỉ


GIỚI THIỆU DỊCH VỤ:

1.Khái niệm :
     Dịch vụ Bưu phẩm không địa chỉ (BPKĐC) là dịch vụ chuyển phát các bưu phẩm trong đó, người gửi không ấn định chi tiết địa chỉ người nhận mà chỉ ấn định đối tượng khách hàng và khu vực phát.

2.Điều kiện nhận gửi BPKĐC :
     Bưu gửi là loại ấn phẩm được các cơ quan hữu quan
cho phép phát hành.
     Đảm bảo điều kiện về kích thước, khối lượng :
          Khối lượng tối đa của bưu phẩm : 50 gr
          Kích thước tối đa của bưu phẩm trong nước : 

              Khổ A4 (219 cm x 294 cm)
              Chiều dày tối đa : 1cm
          Kích thước tối đa của bưu gửi đi nước ngoài : 

              Khổ C5 (262 x 269 cm)
              Chiều dày tối đa : 1 cm
     Giới hạn về số lượng :
         Số lượng 1 lần gửi trong nước 500 bưu phẩm.
         Số lượng 1 lần gửi đi nước ngoài 5000 bưu phẩm / 1nước nhận.
     Bưu phẩm không địa chỉ gửi trong nước :
          Người gửi phải xuất trình mẫu BPKĐC kèm các giấy phép của các cơ quan hữu quan.
          BPKĐC phải được giao cho Bưu điện chậm nhất là 07 ngày trước ngày dự định bắt đầu phát.
     Bưu phẩm không địa chỉ gửi đi nước ngoài :
          Chỉ các Bưu điện trung tâm tỉnh, thành phố được chấp nhận BPKĐC đi nước ngoài.
          Khách hàng có yêu cầu gửi BPKĐC phải xuất trình các giấy phép có liên quan và điền vào phiếu yêu cầu thực hiện dịch vụ KĐ4 gồm 4 liên, mỗi liên kèm theo mẫu bưu phẩm và danh mục phát của khách hàng.
          BPKĐC gửi đi nước ngoài phải được giao cho Bưu điện chậm nhất là 14 ngày trước ngày dự định bắt đầu phát.
          Người gửi phải hoàn thành thủ tục Hải quan trước khi gửi.

3.Các hình thức nhận gửi :
     Chấp nhận tại Bưu điện.
     Chấp nhận tại địa chỉ do người gửi yêu cầu.

4.Tổ chức quản lý và phạm vi áp dụng dịch vụ :
     Tổng Công ty Bưu chính – Viễn thông Việt Nam thống nhất quản lý dịch vụ BPKĐC trong cả nước.
     Hiện tại chỉ chấp nhận BPKĐC gửi trong nước Việt Nam.

5.Trách nhiệm và quyền hạn của người gửi :
     - Sử dụng dịch vụ theo đúng quy định và hướng dẫn của Bưu điện. Người gửi chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với nội dung bưu phẩm của mình nếu vi phạm pháp luật và gây thiệt hại cho bưu điện.
     - Thanh toán đầy đủ, đúng kỳ hạn.
     - Người gửi có quyền khiếu nại về chất lượng dịch vụ.

6.Trách nhiệm của Bưu điện :
     - Cung cấp đầy đủ thông tin về dịch vụ và hướng dẫn người gửi thực hiện đúng thể lệ, quy định đối với dịch vụ.
     - Thực hiện đúng các quy định về cước phí và hoá đơn thanh toán cho người gửi.
     - Có quyền từ chối phục vụ những trường hợp sử dụng dịch vụ sai với các quy định hiện hành về BPKĐC.
     - Bưu điện không chịu trách nhiệm và không hoàn cứoc phí đối với các BPKĐC bị cơ quan thẩm quyền thu giữ.

7.Cước phí và hình thức thanh toán :
     - Cước phí thu theo quy định tại bảng cước của dịch vụ.
     - Khách hàng gửi BPKĐC có thể trả cước phí bằng tiền mặt hoặc tả theo các phương thức thanh toán hiện hành.
     Đối với BPKĐC trong nước :
         Thu cước phí khi chấp nhận BPKĐC và tiền cước được thể hiện trên phiếu nhận gửi KĐ1 (có mẫu kèm theo).
     Đối với BPKĐC gửi đi nước ngoài :
         Thu thủ tục phái khi khách hàng yêu cầu thực hiện dịch vụ, thủ tục phí được thể hiện trên KĐ4.
         Thu cước gửi BPKĐC khi chấp nhận, tiền cước gửi được thể hiện trên phiếu nhận gửi KĐ1.
     - Đối với trường hợp chấp nhận BPKĐC tại địa chỉ người gửi, ngoài các khoản cước chính, người gửi phaỉ trả thêm cước chấp nhận tại địa chỉ.

8.Phát BPKĐC :
     - Nhân viên Bưu điện tổ chức phát BPKĐC theo danh mục phát mà người gửi cung cấp khi ký gửi.
     - Các BPKĐC được phát hết trong thời gian 2 ngày kể từ thời điểm bưu cục phát nhận được bưu phẩm.
     - Cuối mỗi đợt phát, bưu cục phát điền vào phiếu báo kết quả phát KĐ3 (có mẫu kèm theo) gửi về bưu cục gốc để thông báo cho người gửi.

 

BƯU PHẨM KHÔNG ĐỊA CHỈ

Tên dịch vụ

Mức cước

Ghi chú

Cước dịch vụ

 

 

-Phát nội tỉnh (cước cơ bản)

Vận chuyển đường bộ

 

 Đến 20 gam

550đ/ bưu phẩm

 

 Trên 20 gam đến 50 gam

770đ/ bưu phẩm

 

-Phát liên tỉnh (cước cơ bản)

Vận chuyển đường bộ

 

 Đến 20 gam

660đ/ bưu phẩm

 

 Trên 20 gam đến 50 gam

880đ/ bưu phẩm

 

-Cước các dịch vụ cộng thêm

 

 

 Vận chuyển máy bay

9.900đ/kg

 

 Nhận gửi tại nhà

50.000đ/ lần gửi

 

 Giảm cước với bưu phẩm 10/001 trở đi

10% cước cơ bản

 

Cước khuyến mại

 

 

-Phát nội tỉnh (cước cơ bản)

Vận chuyển đường bộ

 

 Đến 20 gam

300đ/ bưu phẩm

 

 Trên 20 gam đến 50 gam

501đ/ bưu phẩm

 

-Phát liên tỉnh (cước cơ bản)

Vận chuyển đường bộ

 

 Đến 20 gam

400đ/ bưu phẩm

 

 Trên 20 gam đến 50 gam

600đ/ bưu phẩm

 

 


DỊCH VỤ KHÁC:
Mua hàng Online
Sản phẩm mới nhất
Quảng cáo - Đối tác
Dịch vụ điện hoa quà tặng
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
Bảo hiểm Bưu điện
Tổng Cty Bưu chính Việt Nam

BƯU ĐIỆN TỈNH GIA LAI - Đơn vị thành viên của VNPost
Địa chỉ: 69 Hùng Vương - TP. Pleiku - Gia Lai, Điện thoại: (0269)3872062, Fax: (0269)3823029
Email: dhbc_gialai@vnpost.vn - Website: http://gialaipost.vn hoặc http://gialai.vnpost.vn