Dịch vụ
Bưu phẩm quốc tế

 GIỚI THIỆU DỊCH VỤ:

Dịch vụ Bưu phẩm gồm:

- Thư, Bưu thiếp (gọi tắt LC), ấn phẩm, học phẩm dùng cho người mù và gói nhỏ (gọi tắt là AO).
-
Thư: Là bản chữ viết, sao hoặc in mang nội dung thông tin riêng giữa người gửi và người nhận. Thư được bỏ trong phong bì dán kín và được bảo đảm bí mật theo quy định của hiến pháp
- Khối lượng tối đa 2kg và không được để vật phẩm hàng hoá.
- Người gửi, người nhận có thể là tổ chức hoặc cá nhân.
-
n phẩm : Là những tài liệu không có tính chất thông tin riêng
- Khối lượng tối đa 5kg.
-
Học phẩm dùng cho người mù: Là những bản in chữ nổi, hoặc viết bằng chữ nổi cho người mù để ngỏ và bằng giấy đặc biệt dùng riêng cho người mù.
- Khối lượng tối đa 7kg.
- Gói nhỏ: Là gói đựng vật phẩm hàng hoá nhưng có tính chất thông tin riêng.
- Khối lượng tối đa 2kg. Có thể được nhận đến 5kg khi có thông báo của Tổng công ty.
-
Túi M: Là túi đặc biệt chứa báo, tạp chí, sách vở, ấn phẩm của 1 người gửi cho cùng 1 người ở một địa chỉ. Khối lượng tối đa 30kg/túi.
- Giới hạn kích thước của bưu phẩm: (trừ bưu thiếp và Aérogramme ) được quy định như sau :
                 Kích thước Max: Tổng D + R + H =< 900mm (kích thước chiều lớn nhất phải £ 600mm +_ 2mm .
                 Kích thước Min: với một mặt kích thước >= 90mm x 140mm , +_ 2mm
- Giới hạn kích thước của bưu thiếp : Kích thước tối đa 120mmx235mm , với sai số 2mm .Kích thước tối thiểu 90mm x 140mm với sai số 2mm .
 
- Giới hạn kích thước Aérogamme: Kích thước tối đa 110mm x 220mm với sai số 2mm. Kích thước tối thiểu : như bưu thiếp

 

 GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ:

Bưu phẩm thủy bộ

ĐVT: USD (Unit: USD)

Loại bưu phẩm và nấc khối lượng

Mức cước Ghi chú
APPU Các nước khác
Thư

Khối lượng tối đa 2.000 gr/thư

 Đến 20 gr 0,50 0,58
Trên 20 gr đến 100 gr 1,18 1,38
Trên 100 gr đến 250 gr 2,33 2.74
Trên 250 gr đến 500 gr 4,47 5,26
Trên  500 gr đến 1.000 gr 7,79 9,16
Trên 1.000 gr đến 2.000 gr 12,66 14,89

Bưu thiếp (Postcard): 0,35 0,41  

Ấn phẩm:

Khối lượng tối đa 2.000 gr/ấn phẩm
(trừ sách)

Đến 20 gr 0,24 0,28
Trên 20 gr đến 100 gr 0,54 0,63
Trên 100 gr đến 250 gr 0,98 1,15
Trên 250 gr đến 500 gr 1,75 2,06
Trên  500 gr đến 1.000 gr 2,93 3,44
Trên 1.000 gr đến 2.000 gr 4,09 4,81
Mỗi 1.000 gr tiếp theo 2,04 2,40

Túi M

Túi M khối lượng tối đa đến 30 kg

Đến 1.000 gr 2,34 2,75
Mỗi 1.000 gr tiếp theo 1,64 1,92

Gói nhỏ

Khối lượng tối đa đến 2.000 gr/gói nhỏ, trừ Myanma, Papua-New Guinea chỉ chấp nhận gói nhỏ đến 500 gr.

Đến 100 gr 1,06 1,25
Trên 100 gr đến 250 gr 1,96 2,31
Trên 250 gr đến 500 gr 3,50 4,11
Trên 500 gr đến 1.000 gr 5,85 6,88
Trên 1.000 gr đến 2.000 gr 8,19 9,63
Học phẩm người mù

Miễn cước thủy bộ
khối lượng tối đa đến 7 kg

Ghi chú (Notes)

APPU - Liên minh Bưu chính châu Á - Thái Bình Dương gồm các nước (Asia - Pacific Post Union compriss of the following countries): Afghanistan, Australia, Bangladesh, Bhutan, Brunei, China, India, Indonesia, Iran, Japan, Malaysia, Maldives, Nauru, Nepal, New Zealand, Pakistan, Papua-New Guinea, Philippines, South Korea, Singapore, Srilanka Thailand, Vietnam, Cambodia, Solomon, Myanmar and Fiji.

Báo và tạp chí xuất bản trong nước gửi theo hình thức ấn phẩm rời bằng đường thủy bộ (trừ túi M) được giảm cước thủy bộ với mức giảm 25% so với mức cước quy định.
 
 Phụ cước máy bay (Đã có thuế giá trị gia tăng).

Đơn vị tính: USD

Khu vực

Cước 5g LC Cước 20g AO
1. Châu Á - Thái Bình Dương 0,06 0,06
2. Châu Âu 0,08 0,08
3. Châu Phi 0,13 0,13
4. Châu Mỹ 0,15 0,15
Ghi chú:

+ LC gồm thư, bưu thiếp, phong bì thư máy bay (Aerograms).
+ AO gồm ấn phẩm gói nhỏ.
+ Báo và tạp chí xuất bản trong nước gửi theo hình thức ấn phẩm rời bằng đường bay chỉ được giảm cước chính (cước thủy bộ) với mức giảm 25%, không miễn giảm phụ cước máy bay.


Phiếu trả lời quốc tế (Đã có thuế giá trị gia tăng)
Phiếu trả lời quốc tế (C22) có giá trị bằng 0,88 USD.

Cước dịch vụ đặc biệt (Đã có thuế giá trị gia tăng)

Đơn vị tính: USD

Loại dịch vụ Mức cước Ghi chú
Ghi số  
Bưu phẩm 1,20
Túi M 2,50

Phát tận tay 0,30  

Phát nhanh 1,50  
Bưu phẩm 2,50
Túi M 1,00

Báo nhận

Thay đổi địa chỉ bưu phẩm ghi số sau khi ký gửi

Trường hợp thay đổi địa chỉ, rút bưu phẩm ghi số của nhiều bưu phẩm do 1 người gửi cùng 1 lúc tại cùng 1 bưu cục cho cùng 1 người nhận thì chỉ thu cước 1 lần

Đã chuyển khỏi bưu cục gốc 1,20

Rút bưu phẩm ghi số sau khi ký gửi
Đã chuyển khỏi bưu cục gốc 1,20

Chuyển tiếp bưu phẩm ghi số sau khi ký gửi 1,00  

Lưu ký Áp dụng như cước trong nuớc
 
Cước dịch vụ đặc biệt (Chưa có thuế giá trị gia tăng)

Đơn vị tính: USD

Loại dịch vụ

Mức cước

Ghi chú

Thay đổi địa chỉ bưu phẩm ghi số sau khi ký gửi:

Trường hợp thay đổi địa chỉ, rút bưu phẩm ghi số của nhiều bưu phẩm do 1 người gửi cùng 1 lúc tại cùng 1 bưu cục cho cùng 1 người nhận thì chỉ thu cước 1 lần.

Còn tại bưu cục gốc 0,32

Rút bưu phẩm ghi số sau khi ký gửi
Còn tại bưu cục gốc:
- Tem đã hủy trên bưu phẩm ghi số Miễn cước
- Tem chưa hủy trên bưu phẩm ghi số 0,32
- In cước thay tem: Hoàn cước lúc ký gửi và thu cước rút bưu phẩm ghi số 0,32

Lưu kho Áp dụng như cước trong nước

Xuất trình kiểm hóa bưu phẩm đi, đến

Chỉ áp dụng đối với bưu phẩm chịu thuế hải quan

Bưu phẩm từ 500 gr trở lên 0,27
Túi M
- Đến 5 kg 0,55
- Trên 5 kg đến 10 kg 1,09
- Trên 10 kg 2,18

Hộp thư thuê bao

Áp dụng với người nước  ngoài, cơ quan nước ngoài đóng tại Việt Nam

- Thuê 1 hộp thư 1 tháng 1,82
- Thuê 1 hộp thư đến 3 tháng 3,64
- Thuê 1 hộp thư đến 6 tháng 5,45
- Thuê 1 hộp thư đến 12 tháng 9,09

Khiếu nại
- Xử lý các khiếu nại Miễn cước  
- Yêu cầu chuyển khiếu nại bằng viễn thông Thu cước viễn thông
- Yêu cầu chuyển khiếu nại bằng EMS Thu cước EMS
 
Mức bồi thường tối đa cho mỗi bưu phẩm ghi số
(Không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật thuế giá trị gia tăng).

Loại bưu phẩm

Mức bồi thường
Bưu phẩm ghi số
- Bưu phẩm đến 100 g 5,00 USD
- Bưu phẩm trên 100 g đến 500 g 11,20 USD
- Bưu phẩm trên 500 g 33,70 USD

Túi M ghi số
- Đến 5 kg 24,00 USD
- Trên 5 kg đến 10 kg 37,00 USD
- Trên 10 kg đến 15 kg 48,00 USD
- Trên 15 kg đến 30 kg 60,00 USD

 

 

 

DỊCH VỤ KHÁC:
Mua hàng Online
Sản phẩm mới nhất
Quảng cáo - Đối tác
Dịch vụ điện hoa quà tặng
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
Bảo hiểm Bưu điện
Tổng Cty Bưu chính Việt Nam

BƯU ĐIỆN TỈNH GIA LAI - Đơn vị thành viên của VNPost
Địa chỉ: 69 Hùng Vương - TP. Pleiku - Gia Lai, Điện thoại: (0269)3872062, Fax: (0269)3823029
Email: dhbc_gialai@vnpost.vn - Website: http://gialaipost.vn hoặc http://gialai.vnpost.vn